Jos tarvitset lisätietoja tai haluaisit Oma urheilufysio -palvelun seuraan tai joukkueeseen ota yhteyttä:

Soita: SSL Finland +358503004391

Email: office@sslfinland.fi

Alla on Oma urheilufysiopalvelun kokonaissisältö:

 • Nimetty Oma urheilufysio - Seuralle nimetään yksi (tarpeen mukaan useampi) vastuufysioterapeutti, joka vastaa seuran urheilijoiden, toimihenkilöiden ja urheilijoiden perheenjäsenten fysioterapiatarpeista.
 • Yksi puhelinnumero - Seuran toimihenkilöille, pelaajan vanhemmille, seuran valmentajille ja pelaajille annetaan Oman urheilufysion suora numero, josta fysioterapeutin saa kiinni klo 08-20.00. Mikäli emme yhteydenottohetkellä pysty vastaamaan, soitamme takaisin heti seuraavana vapaana ajankohtana.
 • Ensikäynti Oma urheilufysiolla - Mikäli kyse on rasitusperäisestä vaivasta suositellaan ensi käynti varaamaan Omalle urheilufysiolle, jotta kuntoutus saadaan heti käyntiin ja pelaaja, vanhemmat ja valmentajat voidaan ohjeistaa oikein. Ensikäynnillä Oma urheilufysio tekee tilanne arvion ja voi tarvittaessa ohjata pelaajan alaa parhaiten tuntevalle lääkärille lisätutkimuksiin tai tarvittaessa hakemaan KELA-korvaukseen oikeuttavaa fysioterapialähetettä pidempää fysioterapiajaksoa varten.
 • Vastaanottoaika nopeasti - Akuuteissakin tapauksissa pyrimme aukioloaikojen (8.00-20.00) puitteissa järjestämän vastaanottoajan Omalle urheilufysiolle. MIkäli Oma urheilufysio on estynyt vastaanottamaan pelaajan on hänen vastuullaan järjestää pelaajalle vastaanottoaika SSL Finlandin urheilufysioterapeutille.
 • Kokonaisvaltainen kuntoutussuunnitelma - Rasitusperäisten tai traumaperäisten ongelmien fysioterapian lisäksi suunnittelemme pelaajille suorituskykyä parantavan tai ylläpitävän harjoitusohjelman, jota hän voi suorittaa omatoimisesti omissa lajiharjoituksissa tai sopimushinnoilla SSL:lla ohjatusti tai omatoimisesti.
 • Yhteydenpito valmentajaan - Mikäli urheilijalta on saatu kirjallinen suostumus hänen lajiharjoitteluaan koskevien terveystietojen jakamiseen lajivalmentajien kanssa tiedotamme ja ohjeistamme valmentajia kuntoutuksen ja täysipainoiseen lajiharjoitteluun paluusta. Toteutamme yhteistyössä valmennuksen kanssa parhaan mahdollisen harjoitussuunnitelman, joka mahdollistaa lajiin paluun sen vaatimassa kunnossa.
 • Fysiikkavalmennus - Yksilöllinen ja pienryhmämuotoinen suorituskykyä parantava ja vammoja ennaltaehkäisevä eliittitason fysiikkavalmennus on ollut yhteistyöseurojemme keskuudessa erittäin tuloksellista ja suosittua. Fysiikkavalmennuksen tavoite on kehittää urheiljoita kokonaivaltaisesti kohtaamaan lajin asettamat haasteet ja pysymään terveenä läpi kilpailukauden.
 • Fyysinen harjoittelu kuntoutuksen aikana - Kuntoutuva urheilija ei tarvitse paikkaa jossa häntä hoivataan, vaan paikan jossa hän voi urheilla kun kuntoutuu. Ohjattu tai omatoiminen harjoittelu ohjelmalla on mahdollista SSL:lla. Tämä hinnoitellaan tapauskohtaisesti riippuen ajanjakson pituudesta ja urheilijan tarpeista.
 • Yhteistyölääkärit - Olemme 15 vuoden aikana rakentaneet luotettavan yhteistyölääkäriverkoston. Voimme suositella alan ammattilaisia asiakkaan tarpeiden mukaan.
  • Harri Helajärvi, Paavo Nurmikeskus, Mehiläinen (Ylikuormitus ja alipalautuneisuuden onglemat, rasitusperäiset tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat, akuutit traumaperäiset loukkaantumiset, infektiotaudin hoito ja urheiluun paluu (esim Korona, influenssa ym), muut urheiluun ja liikuntaan liittyvät ongelmat esim. astma, hengenahdistus ym)
  • Lasse Lempainen, Pihlajalinna (Polvi, Nilkka, lihas- ja jännevammat)
  • Matti Seppänen, Pihlajalinna, Ortopedian erikoislääkäri. Erikoistunut lonkkanivelen kirurgiaan ja ongelmiin.
 • Urheiluhieronta palvelut - Koulutettu hieroja & osteopaatti opiskelija Santeri Vuorella on kokemusta junioriurheiluorganisaation -ja huippu-urhelijoiden lihashuollon hoitamisesta.
 • Suorituskyvyn mittaukset - SSL on ollut tiiviissä yhteistyössä Paavo Nurmi -keskuksen kanssa, jossa urheilijan testaus alan kokeneet ammattilaiset vastaavat SSL:n urheilijoiden suorituskyvyn mittauksista ja tarjoavat tarpeen mukaan myös korkeatasoista liikuntafysiologin konsultaatioapua urheilijoiden aerobisen harjoittelun ohjelmoinnissa. 
 •  Yhteistyöhinnat Oma urheilufysio -palvelukokonaisuudesta sovitaan seurakohtaiset sopimushinnat.

 Junioriorganisaatiot ja joukkueet

Oma Urheilufysio -palvelu on rakennettu vastaamaan nykyaikaisen urheiluseuratoiminnan tarpeisiin. Palvelun sisältö räätälöidään asiakaslähtöisesti ja muodostetaan yhdessä seuran kanssa tehdyn tarvekartoituksen pohjalta. Oma urheilufysioterapeutti on seuran luotettu asiantuntija, joka toimii seuran tai joukkueen urheilijoiden ja valmennustiimin tukena, kun urheilijoilla ilmenee rasitus- tai traumaperäisiä ongelmia. Seuralle valittu Oma urheilufysioterapeutti tuntee seuran ja sen urheilijoiden tilanteen, jolloin palvelu on henkilökohtaista. Fysioterapeutin tärkeänä tehtävänä on myös toimia viestijänä urheilijan, urheilijan taustajoukkojen ja seuran välillä.

 

SSL Finlandin fysioterapeutit ovat urheilufysioterapian ammattilaisia, sekä leikkausta edeltävän, sen jälkeisen kuntoutusprosessin ja urheilijan suorituskykyä parantavan harjoittelun erikoisosaajia. Kuntoutuvan urheilijan suorituskykyä parantava harjoittelu ja kuntouttavia toimenpiteitä sisältävä fysioterapia pystytään erittäin laadukkaasti yhdistämään yhdeksi prosessiksi loukkaantuneen urheilijan tehdessä paluuta täysipainoiseen urheiluun. Tämä prosessi alkaa heti kun urheilija joutuu sivuun normaalista suorittamisesta.

Vastaamme myös useiden seurojen, yksilöurheilijoiden ja joukkueiden fysiikkavalmennuksesta jota toteutetaan yksilö -ja ryhmäharjoitteluna SSL:n tiloissa. Harjoittelun tavoitteena on kilpailuedun saaminen suorituskyvyn parantumisen ja urheiluvammojen ennaltaehkäisyn myötä.

Oma urheilufysio -palvelu ei vaadi seuralta tai joukkueelta sopimuksellista eikä taloudellista panosta, vaan kyseessä on molempia osapuolia hyödyttävä vapaaehtoinen yhteistyösopimus. Seuran tai joukkueen kanssa sovitaan sopimushinnat ja kustannuksista vastaavat urheilijoiden taustajoukot. Hinnoissa ei ole toimisto -tai kantamaksuja eikä laskutuslisiä.

Oma urheilufysio palvelun tavoite on mahdollistaa junioriurheilijoille mahdollisimman laadukas urheilufysioterapeuttinen hoitokokonaisuus tukemaan junioriurheilijoiden tehokasta ja turvallista paluuta lajin pariin ja välttää tarpeettomia liikuntakieltoja ja poissaoloja, jolloin lapset ja nuoret voivat pysyä heille tärkeän harrastuksen ja kavereiden parissa.