Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

SSL Turku Oy

Hiidenkatu 7

20360 Turku

Keräämämme tiedot ovat:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymisaika
 • Suostumus suoramarkkinointiin
 • Mahdollisten kampanjoiden kilpailuvastaukset
 • Asiointihistoria SSL _______-sivustolla
 • Uutiskirjeiden luku- ja klikkaushistoria
 • Muut asiakkaan antamat tiedot

Käytämme sinusta keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteidemme ja palvelujemme tarjoaminen ja markkinointi, kuten uutiskirjeen lähetys
 • Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito
 • Tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • Yrityksemme ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä todettuja tarkoituksia varten. Henkilötietojen säilytysaikaan vaikuttaa tietojen käyttötarkoitus, esimerkiksi asiakkuutesi hoitaminen tai sopimuksemme täytäntöönpaneminen.

Säilytämme henkilötietojasi pitempään, jos sovellettava laki niin määrää tai sallii laillisten oikeuksiemme todentamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.
Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan itse viestissä olevan poistumislinkin kautta.

Sinulla on oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen, ellei sovellettavasta laista muuta johdu.

Oikeuksiasi ovat:

 • Saada nähtäväksesi sinusta rekisterissämme olevat henkilötiedot sekä oikeus saada kopio niistä
 • Pyytää virheellisten tietojesi oikaisemista, muokkaamista ja täydentämistä
 • Pyytää tietojesi poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • Peruuttaa antamasi suostumus siltä osin kuin henkilötietojasi käsitellään suostumuksen perusteella. Suoramarkkinointiviestit voit peruuttaa viestissä olevan peruutuslinkin kautta. Meillä voi kuitenkin olla oikeus käsitellä tietojasi muulla lainmukaisella perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei myöskään vaikuta ennen peruutusilmoituksen vastaanottamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Vaatia antamiesi tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos henkilötietojasi ei mielestäsi ole käsitelty tämän tietosuojakäytännön tai lain mukaisesti. Valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki; puhelin: 029 56 66700; tietosuoja(at)om.fi.

Ennen kuin voit käyttää edellä kerrottuja oikeuksiasi voimme joutua pyytämään sinulta lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi. Emme tallenna näitä lisätietoja ja ne poistetaan, kun henkilöllisyytesi on varmistettu.
Jos haluat käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia, tee meille kirjallinen pyyntö yllä oleviin yhteystietoihin. Tutkimme pyyntösi niin pian kuin on mahdollista ja saat vastauksen lain mukaisessa määräajassa eli 30 päivässä.